CMS - Court Management System

Ett servicekoncept utvecklat av Svenska experter tillsammans med den Spanska padelgurun Fernando Canovas Llopis.

 

Vårt unika servicekoncept

Vi på Prio Fix har utvecklat en väl genomtänkt modell som vi kallar: CMS - Court Management System.

"Court Management System" bygger på att ett servicebesök består av fem delar:

1. Avstämning innan besök
Alla våra besök startar med att vi stämmer av med arenan senast 7 dagar innan besöket. Där diskuteras praktiska moment som att banorna är tillgängliga för service och underhåll, kontaktpersoner är på plats mm. Vidare rapporterar servicetagaren om status och skick på banor, vilka fel som man själv har konstaterat och eventuella reperationsbehov.

2. Besiktning
Första steget är att göra en besiktning - där vi gör en analys och felsökning över banans alla funktioner. Genom vårt speciella protokoll går vi igenom burens stabilitet och fäste, konstgräsets slitagenivå och analys av sandmängd, glasets placering samt neoprenets kvalitet, nätkonstruktionens placering och höjd, belysningens funktion mm.

3. Service
I nästa steg utför vi själva servicen enligt vårt speciella protokoll. Här säkerställer vi även problem som framkommit vid besiktningen samt lägger mycket tid på att få konstgräset i fint skick.

4. Utförande av enklare reperationer
Vid behov, utförs nu enklare reperationer efter överenskommelsen med servicetagaren. Dessa reperationer debiteras separat på löpande räkning.

5. Rapportering
Alla Prio Fix besök blir dokumenterade enligt vårt omfattande protokoll och bilder tas på alla fel som upptäckts. Som servicetagare erhåller du alltid en kopia av rapporten där det mer i detalj står vad som är utfört.