Störst i Sverige på service av padelbanor

- marknadens mest kompletta koncept gällande service, underhåll och reperationer av padelbanor -

Ta hand om dina padelbanor

Att investera och regelbundet använda en padelbana kräver två saker:


1.
Installation av banan - på lämpligt underlag, med

tillräcklig takhöjd och val av en leverantör som erbjuder kvalitetsbanor.


2
. Löpande underhåll och skötsel av banans alla delar.


Via Prio Fix erbjuds din arena en tjänst som regelbundet tar hand om den service och underhåll som krävs för att ha en padelbana i full funktion.

" Med en bakgrund tillhörande padeleliten och numera verksam som ansvarig för en stor sportsarena - anser jag att padelbanornas kvalitet är något man alltid ska prioritera. Därför anlitar jag självklart Prio Fix".

Andreas Pålsson, Sportcenter Syd

 

Ett helhetskoncept

En padelbana består av flera olika delar – underlag, ramkonstruktion, glaspartier, stålnätssektioner, konstgräs, sand, nät och belysning. Där är många delar och funktioner som regelbundet behöver ses över och justeras.

Anlita därför Prio Fix experter för regelbunden service.

Detta kan du förvänta dig
  • Ett komplett servicekoncept
  • Valfrihet i antal servicebesök
  • Välutbildade tekniker
  • Redskap som gör jobbet
  • Prioriterat omhändertagande
  • Förmånsrabatter
  • Glasförsäkring ingår